7000

Portrét

 • malovaný olejem
 • 40x50 cm
6000

Portrét

 • malovaný olejem
 • 30x40 cm
4000

Portrét

 • kreslený pastelem
 • 40x50 cm
3000

Portrét

 • kreslený rudkou, uhlem
 • 40x50 cm
2000

Portrét

 • kreslený tužkou
 • 20x30 cm
5000

Portrét

 • malovaný olejem z dobových čb fotografií
 • 30x40 cm
15000

Portrét

 • malovaný olejem
 • polopostava 70x100 cm
dohodou

Portrét

 • malovaný olejem
 • velikost dle dohody

Postup při tvorbě velkého portrétu malovaného olejem:

Mým cílem je vytvořit portrét, který bude potěšením a chloubou portrétovaného a který přetrvá jako milá vzpomínka i pro příští generace. Chci, aby portrétovaný cítil, že na obraze je jeho skutečné JÁ.

Úvodní konzultace: Při prvním setkání bych rád zjistil, jak portrétovaný vidí sám sebe a jaký obraz by chtěl o sobě vytvořit. Tvorba velkého portrétu není jen práce malíře, ale je výsledkem spolupráce mezi mnou a portrétovaným, takže v této fázi vítám všechny náměty, nápady a představy. Tyto informace je možné, podle okolností, konzultovat i po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu před setkáním s portrétovaným u mě nebo u něj doma.

První fáze: Po úvodní konzultaci je potřeba naplánovat 2 - 3 hodiny fotografování, ve kterých budeme hledat nejlepší pózu, oblečení, místo, atmosféru, osvětlení a rekvizity, které by nejlépe vystihly záměr portrétu. Po fotografování udělám na počítači výběr nejlepších snímků a nechám portrétovanému dostatek času k jejich posouzení.

Druhá fáze: Druhé setkání v trvání 30-60 minut plánuji po přezkoumání výběru fotografií ze strany portrétovaného. Společně pak vybereme snímek, který bude sloužit jako podklad pro konečný portrét. V této fázi je možné se dohodnout i na kombinaci prvků portrétu z různých fotografií. Po návratu do svého ateliéru vytvořím malou digitální barevnou studii řešení zamýšleného portrétu včetně rozměrů a pošlu snímek ke konečnému schválení.

Třetí fáze: Jakmile je předloha vybrána, začnu malovat portrét. Tento proces může trvat od 6-12 týdnů v závislosti na velikosti a složitosti obrazu a době schnutí jednotlivých vrstev barev. Před použitím závěrečného laku posílám obraz ke konečnému schválení portrétovanému.

V souladu se standardními postupy profesionálního portrétování požaduji zálohu ve výši 50% ceny před započetím malování. Cena se navýší i při detailním nebo složitém pozadí. Další postavy nebo zvířata zvýší cenu o 80%. Náklady na cestování si účtuji zvlášť.