Ceník portrétů z dodaných fotografií od zákazníků

           
portrét tužkou   portrét uhlem, rudkou a bílý pastel  
A4 1500 Kč
A3 2000 Kč
40x50 cm
2500 Kč
           
portrét hlava pastel barevný   dvojportrét pastel barevný  
40x50 cm
od 3000 Kč
70x50 cm
od 5000 Kč
           
portrét olejem z rodinných černobílých fotek   portrét hlava olejem  
30x40 cm
od 4500 Kč
40x50 cm
od 6000 Kč
           
polopostava olej   rodinný portrét  
70x100 cm
od 15000 Kč
dle dohody
           

Pro malbu portrétů preferuji vlastní fotografování. Cena za fotografování je dohodou.

Malování portrétu Ester

Postup při tvorbě velkého portrétu malovaného olejem:

Mým cílem je vytvořit portrét, který bude potěšením a chloubou portrétovaného a který přetrvá jako milá vzpomínka i pro příští generace. Chci, aby portrétovaný cítil, že na obraze je jeho skutečné JÁ.

 Úvodní konzultace:
Při prvním setkání bych rád zjistil, jak portrétovaný vidí sám sebe a jaký obraz by chtěl o sobě vytvořit. Tvorba velkého portrétu není jen práce malíře, ale je výsledkem spolupráce mezi mnou a portrétovaným, takže v této fázi vítám všechny náměty, nápady a představy. Tyto informace je možné, podle okolností, konzultovat i po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu před setkáním s portrétovaným u mě nebo u něj doma.

První fáze:
Po úvodní konzultaci je potřeba naplánovat 2 - 3 hodiny fotografování, ve kterých budeme hledat nejlepší pózu, oblečení, místo, atmosféru, osvětlení a rekvizity, které by nejlépe vystihly záměr portrétu. Po fotografování udělám na počítači výběr nejlepších snímků a nechám portrétovanému dostatek času k jejich posouzení. 

Druhá fáze:
Druhé setkání v trvání 30-60 minut plánuji po přezkoumání výběru fotografií ze strany portrétovaného. Společně pak vybereme snímek, který bude sloužit jako podklad pro konečný portrét. V této fázi je možné se dohodnout i na kombinaci prvků portrétu z různých fotografií. Po návratu do svého ateliéru vytvořím malou digitální barevnou studii řešení zamýšleného portrétu včetně rozměrů a pošlu snímek ke konečnému schválení.

Třetí fáze:
Jakmile je předloha vybrána, začnu malovat portrét. Tento proces může trvat od 6-12 týdnů v závislosti na velikosti a složitosti obrazu a době schnutí jednotlivých vrstev barev. Před použitím závěrečného laku posílám obraz ke konečnému schválení portrétovanému.

V souladu se standardními postupy profesionálního portrétování požaduji zálohu ve výši 50% ceny před započetím malování. Cena se navýší i při detailním nebo složitém pozadí. Další postavy nebo zvířata zvýší cenu o 80%. Náklady na cestování si účtuji zvlášť.